FODBOLD
KALENDER
Kalender
hovedforening 06-08-2019 19:00:00
Sted: klubhuset
Gruppe: Ledelsen
Dato: 06-08-19
Tidspunkt: 19:00 - 22:00
bestyrelsesmøde SGIF SVØM 08-08-2019 17:00:00
Sted: sgif mødelokale
Gruppe: Bestyrelse
Dato: 08-08-19
Tidspunkt: 17:00 - 21:00
Ledermøde SGIF Gymnastik 14-08-2019 16:30:00
Sted: SGIF Klublokale
Gruppe: Bestyrelsen 2019/2020
Dato: 14-08-19
Tidspunkt: 16:30 - 22:00

GOD OPFØRSEL FOR TRÆNERE

Som træner fremstår man som en rollemodel for mange mennesker og derfor er god opførsel specielt vigtig.

Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de udøvere og hold, han eller hun har ansvaret for.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner:

1. Behandl alle udøvere individuelt og på hans/hendes præmisser!

2. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed!

3. Overhold idrættens regler og normer for fair play i din idrætsgren! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!

4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!

5. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren!

6. Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici!

7. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!

8. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren!

9. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!

10. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!

11. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler!

12. Behandl alle udøvere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

HOLDTILMELDNING
Her kan du tilmelde dig
hold og aktiviteter
under SGIF
BOOKING
Her kan du se,
hvornår lokaler
og baner er ledige
VORES SPONSORER
SGIF Snedsted | Østerallè 10 | 7752 Snedsted | Telefon +45 29 91 30 46 | CVR. 29247439