FODBOLD
KALENDER
Kalender
hovedforening 06-08-2019 19:00:00
Sted: klubhuset
Gruppe: Ledelsen
Dato: 06-08-19
Tidspunkt: 19:00 - 22:00
bestyrelsesmøde SGIF SVØM 08-08-2019 17:00:00
Sted: sgif mødelokale
Gruppe: Bestyrelse
Dato: 08-08-19
Tidspunkt: 17:00 - 21:00
Ledermøde SGIF Gymnastik 14-08-2019 16:30:00
Sted: SGIF Klublokale
Gruppe: Bestyrelsen 2019/2020
Dato: 14-08-19
Tidspunkt: 16:30 - 22:00

GOD OPFØRSEL FOR LEDERE

Idrættens ledere har et stort ansvar. Også når det gælder god opførsel - både for andre og dem selv.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder og ansatte:

1. Værn om foreningen og dens værdier!

2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen!

3. Behandl alle idrættens udøvere som ligeværdige - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

4. Inddrag dine medlemmer i beslutningerne!

5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for idrætten!

6. Løs uenigheder retfærdigt og omgående i overensstemmelse med organisationens regler og procedurer!

7. Vær opmærksom på og tag dit ansvar alvorligt!

8. Administrer idrætten efter økonomisk holdbare principper!

9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder eller ansat til at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser!

HOLDTILMELDNING
Her kan du tilmelde dig
hold og aktiviteter
under SGIF
BOOKING
Her kan du se,
hvornår lokaler
og baner er ledige
VORES SPONSORER
SGIF Snedsted | Østerallè 10 | 7752 Snedsted | Telefon +45 29 91 30 46 | CVR. 29247439