HOVEDBESTYRLSEN

HOVEDFORENINGEN

Overordnet er det ifølge SGIF’s hovedforenings vedtægter hovedforeningens formål ud fra det frivillige foreningsarbejde – ved idræt og anden kulturel virke at fremme den folkelige oplysning.

SGIF’s hovedforenings primære opgave er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte medlemsforeninger, således at foreningerne i Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening i fællesskab fremstår som en bæredygtig enhed.

Hovedforeningens overordnede koordinerende funktion består i løsning af fælles opgaver omkring værdier og holdninger. Det er hovedforeningens bestyrelses opgave at sikre, at der i videst mulig omfang er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem foreningerne under SGIF’s hovedforening. Hovedforeningen afholder mindst et årligt fællesmøde for alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne i SGIF’s hovedforening.

Hovedforeningens koordinerende aktiviteter består i løsning af fælles indtægtsskabende aktiviteter som baller, koncerter, messer, Thy Rock, etc. Hovedforeningens bestyrelse træffer løbende beslutning om fordeling af hovedforeningens økonomiske resultat.

Aktiviteterne i medlemsforeningerne præsenteres på bestyrelsesmøder i hovedforeningen, og enhver beslutning af væsentlig karakter i medlemsforeningerne skal altid forelægges hovedforeningens bestyrelse.

Hovedforeningen har det overordnede ansvar for den fælles hjemmeside for foreningerne, som er medlem af Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings hovedforening.

(lettere bearbejdet fra SGIF Hovedforenings vedtægter)

 

HOLDTILMELDNING
Her kan du tilmelde dig
hold og aktiviteter
under SGIF
BOOKING
Her kan du se,
hvornår lokaler
og baner er ledige
VORES SPONSORER
SGIF Snedsted | Østerallè 10 | 7752 Snedsted | Telefon +45 28956151 | CVR. 29247439